Forum Posts

kimtrong0369
Oct 03, 2022
In Welcome to the Forum
Tổ hợp Sun Riverpolis Đà Nẵng Đà Nẵng công nhận kết quả trúng đấu giá của hàng loạt khu đất. Bộ tài chính nhận được thông báo bắt buộc cập nhật tình hình thực hiện trách nhiệm thuế của 2 công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm (TP HCM) và hướng xử lý của cơ quan thuế trong trường hợp hai doanh nghiệp này chưa nộp tiền vào ngân sách Nhà nước. Về vấn đề này, Bộ tài chính cho biết, ngày 7/7/2022, Cục Thuế TP HCM đã sở hữu Công văn số 8076/CTTPHCM-QLĐ gửi UBND TP HCM, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; trọng điểm nhà cung cấp đấu giá tài sản và trọng điểm vững mạnh quỹ đất. Theo đó, tổ chức CP Dream Republic, doanh nghiệp CP Sheen Mega không nộp đủ tiền vào ngân sách Nhà nước theo quy định tại giao kèo sắm bán tài sản đấu giá để trọng tâm dịch vụ đấu giá tài sản thực hành theo quy định tại hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. lúc có quyết định thu hồi quyết định xác nhận kết quả trúng đấu giá, Cục Thuế TP HCM sẽ thu hồi thông tin tiền dùng đất, thông báo lệ phí trước bạ đối với những khu đất nêu trên. Xem thêm: bán đất đầm sen nam hòa xuân. Đối có 20% số tiền do các doanh nghiệp đặt chỗ đã được trung tâm lớn mạnh quỹ đất chuyển vào account của Chi cục Thuế TP Thủ Đức ngày 11/1/2022 và số tiền cục thuế thu được do trích từ trương mục nhà băng lúc thực hiện cưỡng chế theo Luật quản lý thuế đối với nợ quá hạn 90 ngày tính từ lúc ngày hết hạn nộp. Cục Thuế TP HCM kiến nghị Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường sở hữu ý kiến Con số UBND thành phố để xử lý, chỉ đạo cục thuế thực hiện. Bộ tài chính cũng cho biết, đến nay Cục Thuế TP HCM đang chờ quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của UBND thành thị để thu hồi thông báo tiền dùng đất, thông tin lệ phí trước bạ. cùng lúc, Cục Thuế TP HCM cũng đang chờ kiến chỉ đạo của UBND thị thành đối mang khoản 20% tiền đặt cọc và số tiền cục thuế thu được do thực hiện biện pháp cưỡng chế trích từ tài khoản ngân hàng đối mang khoản nợ quá hạn 90 ngày tính từ lúc ngày hết hạn nộp. ngoài ra người mua có thể tham khảo thêm về Công trình bất động sản đà nẵng 2022.
0
0
1
 

kimtrong0369

More actions